آقای بادامچیان از شر صحبتهای شما به خدا پناه می برم

صحبتهای آقای بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه در خصوص خودکشی های اخیر شوکه ام کرد ! بار اول در یک سایت خبری خواندم و برای همین گفتم حتمن خبر دروغ است ، حتی وقتی مطمئن شدم حقیقت دارد 24 ساعت منتظر ماندم تا حرفشان را تکذیب کنند ولی خبری نشده.

وقتی کسی که به اسم نماینده مردم در مجلس حضور دارد ، خودکشی چند نفر از هموطنان بدبخت و درمانده را بازی سیاسی می نامد دیگر چگونه و به چه زبانی قرار است حرف مردم را بفهمد ؟ وقتی جان دادن مردم را سیاسی بازی می داند دیگر به چه حرف و حرکتی عکس العمل نشان خواهد داد ؟

آقای بادامچیان حالا خوب می فهمم که چرا نامه ها و اعتراضات مردم به گوش شما و امثال شما نمی رسد. وقتی خودکشی را بازی سیاسی قلمداد می کنید دیگر نباید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد.

/ 2 نظر / 13 بازدید
حسین

آیا انتظار دیگری داشتید

سلول

سلام . متاسفانه غیر از ایشان هم افراد دیگری بوده اند که موضوع را "توطئه" !!! و امثالهم مطرح کرده اند . شایسته ترین پاسخ را یکی از هموطنان (متاسفانه نامشان را به یاد ندارم ) در یک سایت خبری نوشته بود :" مرد حسابی فقط 2 دقیقه یک انگشتت را بالای شعله’ کبریت بگیر ... اگر توانستی تحمل کنی آن وقت حرف از توطئه و سیاسی کاری بزن ..." به هر حال از قدیم الایام گفته اند : سواره از حال پیاده خبر نداره . ... این قضیه’ غارت دولت پیشین هم خیلی جالب بود . خوب است که آقای بادامچیان در همه’ دولتهای پس از انقلاب در راس بسیاری از امور قرار داشته اند منجمله همین دولت غارتگر ! قبلی .