عکسهای بیشتری از قطع برخی درختان مادی نیاصرم اصفهان

عکسهای بیشتری از قطع برخی درختان مادی نیاصرم به همراه  یادداشت دکتر محمد کوشافر را در وبلاگ «زمین ما» ببینید.

باز هم اصفهان، باز هم شهرداری اصفهان؛ شهرداری اصفهان درخت چهارصد ساله را برید

/ 2 نظر / 21 بازدید
مرضیه

فقط سزاوار فحشن اینها[عصبانی]

کریم ادیب

باسلام و درود بعرض میرساند:چند سال پیش در شهرستان دهاقان به دستورمسئولینی درختهای بید و سنجد چند صد ساله کنار نهر بابا علیشا را در طول چندین کیلومترقطع کردند و حتی درختان ملک خصوصی خانواده ادیب راو جوی را سیمانی کردند.کسی هم جوابگو نبود،آب هم از آب تکان نخورد.! برایمان تعجب بر انگیز بود.حالا مادی بیاصرم!