میزگرد با موضوع حقوق حیوانات در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

علیرغم گسترش نسبی فرهنگ احترام به حقوق حیوانات, اما شوربختانه دامپزشکان از جمله گروه هایی هستند که علیرغم تصورات و انتظارات, کمترین همراهی را با این موج داشته اند و حتی در مراکز آکادمیک شاهد مقاومت در این خصوص هستیم. سیستم معیوب آموزشی و در نظر نگرفتن مباحث اخلاقی و حقوق حیواناتی در سرفصلهای درسی و نگاه کالاگونه به حیوان در طول دوران تحصیل باعث پدید آمدن چنین شرایطی شده است.

میزگرد حقوق حیوانات در دانشکده دامپزشکی #دانشگاه_شهید_چمران _اهواز را می توان نقطه آغازی برای توجه #حقوق_حیوانات در مراکز آموزش عالی #دامپزشکی در ایران دانست.

جوانان خوشفکر انجمن اسلامی دانشکده دامپزشکی این دانشگاه, کمیته حقوق حیوانات را ایجاد کرده اند و برنامه های خوبی برای تقویت تفکر احترام به حقوق حیوانات در سر دارند.

در نشست دیروز, دکتر حسین حمیدی نجات از لزوم لحاظ کردن اصول اخلاقی در پژوهش ها, استفاده از روشهای جایگزین و کاهش حداکثری حیوانات در پژوهش های دامپزشکی صحبت کرد. وجود امثال ایشان غنیمتی برای فضای آکادمیک دامپزشکی است و با شناختی که از ایشان پیدا کردم یقین دارم حضور ایشان در کنار دانشجویان جویای حقیقت این دانشگاه می تواند مسبب اتفاقات خوب در این حوزه باشد.

افتخار داشتم در برنامه دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه از لزوم تغییر نگاه و تفکر موجود نسبت به حیوانات صحبت کنم. گفتم قدم اول برای احترام به طبیعت اینست که بدانیم هر موجود زنده از دیدگاه اکولوژیک جایگاه برابری با دیگران دارد. با توجه به زمان به برخی مشکلات حیوانات و مسائل مرتبط با حقوق حیوانات در ایران و جهان اشاره کردم و گفتم احترام به حقوق حیوانات فقط سگ دوستی یا گربه دوستی نیست! همچنین در مورد باورهای غلط در خصوص پناهگاه ها, مراکز نگهداری از حیوانات, #قاچاق_حیات_وحش و آسیب های ناشی از غذا دهی به حیوانات صحبت شد.

در انتهای صحبتم گفتم ما به دامپزشکانی نیاز داریم که بجای اینکه #دامپزشک_انسانها باشند, #دامپزشک_حیوانات باشند! دامپزشک انسانها منافع انسانی را ارجح بر حیوان می داند و اینچنین است که هرگاه حیوانی نبودنش از بودنش سود بیشتری داشته باشد دستور به #حذف آن می دهد. اما #دامپزشک_حیوانات مصالح حیوان را بر سود انسان ها ارجح می داند.

برای دوستانم در کمیته حقوق حیوانات دانشکده دامپزشکی دانشگاه #اهواز بهترین ها را آرزو دارم و یقین دارم از این پس از آنها بیشتر خواهیم دید و شنید.

/ 0 نظر / 112 بازدید