کاشت برنج در روزهای هشدار بی آبی

زاینده رود خشک شده. احتمال جیره بندی آب شرب اصفهان در تابستان وجود دارد.
اما
اما
برنج کاری همچنان در گوشه گوشه این شهر انجام می شود. حتی در زمینهای کشاورزی داخل شهر...
کاری که #کشاورزی_ناپایدار با این سرزمین کرده و می کند هیچ دشمن داخلی و خارجی نکرده و نخواهد کرد. از مغول ها و افغان ها تا اسکندر و اعراب...

??عکس ها را امروز گرفتم. وقتی که برای کاری به مناطق مختلف در حاشیه شهر رفته بودم.

/ 2 نظر / 136 بازدید
مرتضی

دوست گرامی ، بنده مرتضی هستم، زیست شناس و کارشناس ارشد محیط زیست، برآورد میکنم در صورت ادامه روند فعلی یعنی رفتار مردم و مسئولان در ده سال آینده 90% گونه های گیاهی و جانوری ایران و خصوصا اصفهان برای همیشه از بین برود....مانند لک لک های سفید که به خاطرات پیوستند....برنجکاری عامل ردیف اول در حذف جانداران منطقه است..چرا که زیستگاه را نابود میکند، فضای آشیانه سازی و نیچ اکولوژیک جانداران را از آنها میگیرد و از همه مهمتر آب را در پهنه وسیع بخار میکند در ضمن سمومی نظیر ساتر و آذینفوس به میزان وسیع استفاده میشود که کل جانوران منطقه لنجان ، مبارکه و اصفهان را قتل عام میکند...بیایید کاری انجام دهیم من هستم.تلگرام من09214396783

مرتضی

اگر اکنون مردم به میدان نیایند و انسانبت به خرج ندهند، طبیعتی باقی نخواهد ماند